Je to dobre. Nikde tam nie je, že bol priamo tam. Ak si dobre spomínam, tak neskôr Harry vysvetľuje, že si myslel, že bol Draco s otcom, buď pred Samhainom alebo po tom, kedy mu vzal ten prútik.
Netipla by som si, že to Atet zle preložila, ale skôr, že to autorka dodatočne zmenila (prípadne sú rôzne verzie)
Originál: "Because I've been there, Potter. I've wished you dead. Hell, if you want the truth, I wished you tortured first, too. But I didn't really understand the ugly reality of a wish like that, and when I heard what my father had done to you, I was just... well, revolted isn't even the word. I knew then that I didn't really want a life like that, doing things like that. So..."

Preklad: „Protože já jsem tam byl, Pottere. Přál jsem si tvou smrt. Sakra, když chceš slyšet pravdu, zprvu jsem si taky přál, aby tě mučili. Ale vůbec jsem si nedovedl představit, jak strašné je to přání a když jsem viděl, co ti můj otec dělal, já jsem...se vzbouřil - to asi není to správné slovo. Věděl jsem, že ve skutečnosti nestojím o takový život, dělat něco takového. takže...“

Ale ak si dobre spomínam, tak Harry vysvetľuje to videnie tak, že Draco následne videl Harryho na ošetrovne.

Heard je totiž počul a nie videl (a to by fakt Atet takto nezmenila). S počul to dáva iný zmysel.  Čo teraz s tým? Opraviť?